• Electronics People Since 1965
ZRTAK/W
ZRTAK/W
Timer; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/8A; Usup: 24÷240VAC; 24÷240VDC
PCS-516DUO
PCS-516DUO
Timer; 0,1s÷24days; NO / NC; 8A; 24VAC,230VAC; 24VDC; -25÷50°C
PC-501
PC-501
Timer; 0,2s÷1min; NO / NC; 16A; 230VAC; for DIN rail mounting
PCR-513-24V
PCR-513-24V
Timer; 0,1s÷24days; SPDT; 10A; 24VAC; 24VDC; for DIN rail mounting
PCU-510-12V
PCU-510-12V
Timer; 0,1s÷24days; DPDT; 250VAC/8A; Usup: 12VAC; 12VDC; -25÷50°C
PCU-507-24V
PCU-507-24V
Timer; 0,1s÷24days; DPDT; 250VAC/8A; 24VDC; for DIN rail mounting
PO-415-24V-1-60S
PO-415-24V-1-60S
Timer; 1s÷60s; NO / NC; 10A; 24VAC; 24VDC; for DIN rail mounting
PO-415-24V
PO-415-24V
Timer; 1÷15min; NO / NC; 10A; 24VAC; 24VDC; for DIN rail mounting
PO-415-1-60S
PO-415-1-60S
Timer; 1s÷60s; NO / NC; 10A; 230VAC; Number of operation modes: 1
PCA-514DUO
PCA-514DUO
Timer; 0,1s÷24days; NO / NC; 10A; 24VAC,230VAC; 24VDC; -25÷50°C
PCU-520UNI
PCU-520UNI
Timer; 0,1s÷24days; DPDT; 250VAC/8A; Usup: 12÷264VAC; 12÷264VDC
PCR-515DUO
PCR-515DUO
Timer; 0,1s÷24days; NO / NC; 10A; 24VAC,230VAC; 24VDC; -25÷50°C
PO-405-24V
PO-405-24V
Timer; 1÷15min; NO; 10A; 24VAC; 24VDC; Number of operation modes: 1
PCU-510-110V
PCU-510-110V
Timer; 0,1s÷24days; DPDT; 250VAC/8A; Usup: 110VAC; 110VDC; -25÷50°C
PCU-511
PCU-511
Timer; 0,1s÷24days; SPDT; 250VAC/8A; Usup: 230VAC; -25÷50°C; PIN: 6
PCU-520-24V
PCU-520-24V
Timer; 0,1s÷24days; DPDT; 250VAC/10A; Usup: 24VAC; 24VDC; -25÷50°C
PCA-512-24V
PCA-512-24V
Timer; 0,1s÷24days; SPDT; 10A; 24VAC; 24VDC; for DIN rail mounting
H3Y-2-230AC-30S
H3Y-2-230AC-30S
Timer; 1÷30s; DPDT; 200÷230VAC; Number of operation modes: 1; IP40
A-AH5N-24/230
A-AH5N-24/230
Timer; 1s÷600h; DPDT,SPDT; 250VAC/5A; Usup: 24÷240VAC; 24÷240VDC
AT8N-2
AT8N-2
Timer; 0,05s÷100h; DPDT/ SPDT + SPDT; 250VAC/5A,30VDC/5A; PIN: 8