• Electronics People Since 1965
SA.206-150
SA.206-150
Set of protective jaws
SA.217-50-B
SA.217-50-B
Vice; Jaws width: 50mm; Jaws opening max: 40mm
SA.254-150-2
SA.254-150-2
Universal clamp; Grip capac: max.150mm; D: 60mm
SA.254-300-2
SA.254-300-2
Universal clamp; Grip capac: max.300mm; D: 60mm
SA.254-600-2
SA.254-600-2
Universal clamp; Grip capac: max.600mm; D: 60mm
BRN-9-215-ESD
BRN-9-215-ESD
Vice; ESD
SA.257-300-2
SA.257-300-2
Lever clamp; with lever; Grip capac: max.300mm; D: 140mm
SA.254-450-2
SA.254-450-2
Universal clamp; Grip capac: max.450mm; D: 60mm
SA.258-250-2
SA.258-250-2
Universal clamp; with handle; Grip capac: max.250mm; D: 120mm
WF3023000
WF3023000
Universal clamp; Grip capac: max.500mm; D: 75mm; EHZ
SA.207-150
SA.207-150
Vice; Jaws width: 150mm; Jaws opening max: 195mm
SA.257-600-2
SA.257-600-2
Lever clamp; with lever; Grip capac: max.600mm; D: 140mm
SA.257-200-2
SA.257-200-2
Lever clamp; with lever; Grip capac: max.200mm; D: 140mm
SA.202-125
SA.202-125
Set of protective jaws
SA.206-100
SA.206-100
Set of protective jaws
SA.258-120-2
SA.258-120-2
Universal clamp; with handle; Grip capac: max.120mm; D: 60mm
SA.202-100
SA.202-100
Set of protective jaws
SA.258-300-2
SA.258-300-2
Universal clamp; with handle; Grip capac: max.300mm; D: 120mm
WF6166000
WF6166000
Crimping jaws; for the Wolfcraft table
SA.202-150
SA.202-150
Set of protective jaws