• Electronics People Since 1965
VGB0124AY7A
Bridge rectifier: braking rectifier assemblies; Urmax: 1.4kV
VGF0136AB
Bridge rectifier: braking rectifier assemblies; Urmax: 2.8kV
VBO78-12NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.2kV; If: 80A; Ifsm: 750A
VBO78-16NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.6kV; If: 80A; Ifsm: 750A
VBO88-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 90A; Ifsm: 1kA; THT
VBO88-12NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.2kV; If: 90A; Ifsm: 1kA
VBO88-16NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.6kV; If: 90A; Ifsm: 1kA
VBO72-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 70A; Ifsm: 750A
VBO72-12NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.2kV; If: 70A; Ifsm: 750A
VBO72-16NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.6kV; If: 70A; Ifsm: 750A
VBO72-18NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.8kV; If: 70A; Ifsm: 750A
VBO78-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 80A; Ifsm: 750A
VBO54-12NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.2kV; If: 55A; Ifsm: 300A
VBO54-16NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.6kV; If: 55A; Ifsm: 300A
VBO68-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 70A; Ifsm: 550A
VBO68-12NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.2kV; If: 70A; Ifsm: 550A
VBO68-16NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.6kV; If: 70A; Ifsm: 550A
VBO52-18NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 1.8kV; If: 60A; Ifsm: 550A
VBO54-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 55A; Ifsm: 300A
VBO52-08NO7
Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 550A