• Electronics People Since 1965
TRP-230AC-RC-1CO-E
TRP-230AC-RC-1CO-E
Socket; 10A; DIN; -40÷60°C; 87.8x89.4x6.4mm; Uswitch: max.250VAC
TRZ-230VUC-2CO-EMP
TRZ-230VUC-2CO-EMP
Socket; 10A; DIN; spring clamps; -40÷60°C; 87.8x90.5x12.8mm
TRZ-24VDC-1CO-EMP
TRZ-24VDC-1CO-EMP
Socket; 10A; DIN; spring clamps; -40÷60°C; 87.8x90.5x6.4mm; 24VDC
TRZ-48VUC-2CO-EMP
TRZ-48VUC-2CO-EMP
Socket; 10A; DIN; spring clamps; -40÷60°C; 87.8x90.5x12.8mm; 48VDC
TRS-24-230UC-1CO-E
TRS-24-230UC-1CO-E
Socket; 10A; DIN; screw terminals; -40÷60°C; 87.8x89.6x6.4mm
ECOR-2BSC2-RT/2X21
ECOR-2BSC2-RT/2X21
Socket; DIN
PLC-BSC-12DC/21-21
PLC-BSC-12DC/21-21
Socket; DIN
ZQV-4N/30-RD
ZQV-4N/30-RD
Connection bridge; 27.95x2.8x181.7mm
ZGZP80-8BK
ZGZP80-8BK
Connection bridge; 10A; 250VAC; Electr.connect: Push-in; black
ZGZP4-8RD
ZGZP4-8RD
Connection bridge; 10A; 250VAC; Electr.connect: Push-in; red
DEK-OE-5/24/100KHZ
DEK-OE-5/24/100KHZ
Socket; DIN
PLC-BPT-24UC/1/ACT
PLC-BPT-24UC/1/ACT
Socket; DIN
PLC-BPT-24UC/2121H
PLC-BPT-24UC/2121H
Socket; DIN
CR-M3SS
CR-M3SS
Socket
CR-P/M-42V
CR-P/M-42V
Diode modul
CR-M2SS
CR-M2SS
Socket
MAR.01
MAR.01
Label
SJ2S-07L
SJ2S-07L
Socket; 8A; 250VAC; DIN; -40÷70°C; 55.7x15.5x71mm; max.250VDC; 34g
ECOR-RHM-4
ECOR-RHM-4
Fastening clip
RIF-3-BSC/3X21
RIF-3-BSC/3X21
Socket; DIN