• Electronics People Since 1965
SS361RT
SS361RT
Sensor: Hall; bipolar; Usup: 3÷24VDC; Temp: -40÷150°C
91SS12-2
91SS12-2
Sensor: Hall; Usup: 8÷16VDC; 19mA; Temp: -40÷150°C
SS94A1
SS94A1
Sensor: Hall; SIP; Uin: 6.6÷12.6V; Temp: -40÷125°C
SS341RT
SS341RT
Sensor: Hall; unipolar; SOT23; 35÷135Gs; Usup: 3÷24VDC
SS451A
SS451A
Sensor: Hall; omnipolar; Usup: 3÷24VDC; Temp: -40÷150°C
SS351AT
SS351AT
Sensor: Hall; omnipolar; Usup: 3÷24VDC; Temp: -40÷150°C
SS361CT
SS361CT
Sensor: Hall; bipolar; SOT23; -95÷95Gs; Usup: 4÷24VDC
A1101LUA-T
A1101LUA-T
Sensor: Hall; SIP3; 10÷175Gs; Usup: 30VDC; PCB; Temp: -40÷150°C
SS466A
SS466A
Sensor: Hall; latch; -18÷18mT; Usup: 3.8÷30VDC; Temp: -40÷150°C
SS460P
SS460P
Sensor: Hall; bipolar; TO92; -55÷55Gs; Usup: 3÷24VDC
SS495A
SS495A
Sensor: Hall; bipolar; -67÷67mT; Uoper: 4.5÷10.5VDC; 7mA; ±0.06%
SS445P
SS445P
Sensor: Hall; unipolar; TO92; 25÷260Gs; Usup: 2.7÷7VDC
SS360PT
SS360PT
Sensor: Hall; Usup: 3÷24VDC; Temp: -40÷125°C
ACS780LLRTR-100U-T
ACS780LLRTR-100U-T
Sensor: Hall; current; Range: 0÷100A; Usup: 4.5÷5.5VDC
ACS770LCB-050B-PFF
ACS770LCB-050B-PFF
Sensor: Hall; current; Range: ±50A; Usup: 4.5÷5.5VDC
ACS770KCB-150U-PFF
ACS770KCB-150U-PFF
Sensor: Hall; current; Range: 0÷150A; Usup: 4.5÷5.5VDC
A1233LK-T
A1233LK-T
Sensor: Hall; SIP4; -55÷55Gs; Usup: 3.5÷24VDC
SS360ST
SS360ST
Sensor: Hall; bipolar; Usup: 3÷24VDC; Temp: -40÷150°C
RTY090LVNAX
RTY090LVNAX
Sensor: Hall; rotary position sensor; Range: 90° (±45°); IP67; RTY
SPS-A180D-VAMS
SPS-A180D-VAMS
Sensor: rotary position; Range: 0÷180°; Usup: 18÷40VDC; IP67; PIN: 4